PROPOZICE

15. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA JACK a PARSON RUSSELL TERIÉRŮ 2024

se zadáním CAJC, CCJ, CAC, CC a VSV mladých, VSV, VSV veteránů
sobota 13. července 2024 nádvoří Loveckého zámku Ohrada, Hluboká nad Vltavou

Rozhodčí:
JRT a PRT třída štěňat a dorost: paní Bc. Vladimíra Tichá (CZ) – hl. poradce chovu KCHT
Jack Russell teriér: paní Anne Tove Strande – Norsko
Parson Russell teriér: paní paní Lesley Roberts – Anglie
Hlavní rozhodčí: paní Vladimíra Tichá
Změna rozhodčích vyhrazena.

PŘIHLÁŠKY
pouze on-line přes systém Dogoffice ZDE.

Každá obdržená přihláška bude potvrzena. Pokud Vám potvrzení nedorazí, informujte se na tel. čísle +420 728 743 618

Informace
Kristýna Hnetilová, tel.: +420 728 743 618, e-mail: tynka.hnetilova@seznam.cz, pjrtshow@gmail.com, www.pjrt-show.cz, www.kcht.cZ

Program:
08:00 – 09:00 Přejímka psů
09:15 – 09:30 Zahájení výstavy
09:30 – 14:00 Posuzování v kruzích
Závěrečné soutěže (po skončení posuzování v kruzích)

VÝSTAVNÍ POPLATKY1. uzávěrka: 20. 5. 20242. uzávěrka: 01. 7. 2024
za 1. psa vč. katalogu 800 Kč / 35 €900 Kč / 40 €
za dalšího psa 700 Kč / 30 € 800 Kč / 35 €
štěňata, dorost, veterán, čestná 400 Kč / 20 €400 Kč / 20 €
chovatelská skupina400 Kč / 20 €400 Kč / 20 €
nejhezčí pár400 Kč / 20 €400 Kč / 20 €
soutěž plemeníků 400 Kč / 20 €400 Kč / 20 €
dítě a pes, JH zdarma/free zdarma/free

Poplatek uhraďte na č. účtu: 1166150038/3030 a jako variabilní symbol uveďte číslo vygenerované Dogoffice. Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata. Storno přihlášky je možné do konce uzávěrky, po uzávěrce není storno již možné.

Pro zahraniční vystavovatele: majitel účtu: Kristýna Hnetilová, IBAN: CZ68 3030 0000 0011 6615 0038, SWIFT/BIC: AIRACZPP adresa pobočky je: Air bank, Evropská 2690/17, 160 00 Praha

TITULY zadávané pro obě plemena:
CAJC, CCJ, BOJ, CAC, CC, res. CAC, CCV, Vítěz speciální výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy, Vítěz speciální výstavy veteránů, BOB, BOS a BOV
(do kruhu o titul BOB nastupují oba Vítězové speciální výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy pes, Vítěz speciální výstavy fena, oba Vítězové speciální výstavy veteránů (V1 ze třídy veteránů) a oba V1 ze třídy čestné

Nejlepší štěně pes plemene 15. Speciální výstavy JRT a PRT 2024 (oceněn je pes se známkou velmi nadějný první – VN 1)

Nejlepší štěně fena plemene 15. Speciální výstavy JRT a PRT 2024 (oceněna je fenka se známkou velmi nadějná první – VN 1)

Nejlepší štěně 15. Speciální výstavy JRT a PRT 2024 (do kruhu nastupuje pes a fena z třídy štěňat oceněná známkou VN 1)

Nejlepší dorost pes plemene 15. Speciální výstavy JRT a PRT 2024 (oceněn je pes se známkou velmi nadějný první – VN 1)

Nejlepší dorost fena plemene 15. Speciální výstavy JRT a PRT 2024 (oceněna je fenka se známkou velmi nadějná první – VN 1)

Nejlepší dorost 15. Speciální výstavy JRT a PRT 2024 (do kruhu nastupuje pes a fena z třídy dorostu oceněná známkou VN 1)

Nejlepší mladý jedinec plemene „BOJ“ 15. Speciální výstavy JRT a PRT 2024 (do kruhu nastupuje CAJC, CCJ pes a CAJC, CCJ fena)

Vítěz 15. Speciální výstavy mladých 2024 – může obdržet pes i fena s oceněním V1, CAJC ve třídě mladých

Vítěz 15. Speciální výstavy JRT a PRT 2024 pes (do kruhu nastupují všichni psi ocenění titulem CAC, CC)

Vítěz 15. Speciální výstavy JRT a PRT 2024 fena (do kruhu nastupují všechny feny oceněné titulem CAC, CC)

Vítěz 15. Speciální výstavy z třídy čestné 2024 (do kruhu nastupují V1 pes a fena z třídy čestné)

Vítěz 15. Speciální výstavy veteránů 2024 (může obdržet pes i fena s oceněním V1 ve třídě veteránů)

Nejlepší veterán plemene „BOV“ 15. Speciální výstavy JRT a PRT 2024 (do kruhu nastupuje CCV pes a CCV fena)

BOB (do kruhu o titul BOB nastupují oba Vítězové speciální výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy pes, Vítěz speciální výstavy fena, oba Vítězové speciální výstavy veteránů (V1 ze třídy veteránů) a oba V1 ze třídy čestné)

BOS (do kruhu nastupují účastníci soutěže o BOB opačného pohlaví, než je jedinec, který získal BOB)


SOUTĚŽE (lze přihlašovat přímo na výstavě před ukončením posuzování!)

Dítě a pes (pro děti od 3 – 9 let)

Mladý vystavovatel I. kategorie (pro děti od 9 – 13 let) – soutěžit lze pouze s plemenem posuzovaným na výstavě

Mladý vystavovatel II. kategorie (pro děti 13 – 18 let) – soutěžit lze pouze s plemenem posuzovaným na výstavě

Nejlepší pár (pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu)

Soutěž o nejlepšího plemeníka (do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen.

Nejlepší chovatelská skupina (sestává se z nejméně tří a nejvýše pěti jedinců stejného plemene, bez ohledu na pohlaví, pocházejících od stejného chovatele, ze stejné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.


ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE

Nejlepší štěně výstavy 2024 (do kruhu nastupují Nejkrásnější štěně PRT a JRT)

Nejlepší dorost výstavy 2024 (do kruhu nastupují Nejkrásnější dorost PRT a JRT)

Nejlepší mladý výstavy 2024 (do kruhu nastupují BOJ PRT a BOJ JRT)

Nejlepší z třídy čestné 2024 (do kruhu nastupují vítěz plemene čestné PRT a JRT)

Nejlepší veterán výstavy 2024 (do kruhu nastupují BOV PRT a BOV JRT)

Nejlepší BOS výstavy 2024 (do kruhu nastupují BOS PRT a BOS JRT)

Nejlepší PJRT výstavy 2024 (do kruhu nastupují BOB PRT a BOB JRT)


TŘÍDY

Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce). Pro zařazení do třídy pracovní je nutno k přihlášce připojit fotokopii certifikátu opravňujícího k zařazení do této třídy (certifikát pro psy loveckých plemen vydává ČMKJ, Lešanská 1176/2, 141 00 Praha 4). Pro zařazení do třídy vítězů nebo čestné je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy (mezinárodní a národní šampión, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz). Tituly musí být získány v konkurenci dospělých. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce přiložte fotokopii obou stran průkazu původu – platí pro všechny jedince přihlášené na výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata. Vystavovaní jedinci mohou být přihlašováni pouze do jedné z uvedených tříd.


Veterinární podmínky

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahující záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi musí být klinicky zdraví.


Doklady nutné k účasti na výstavě: Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pet pas.

Přejít nahoru