DALŠÍ INFORMACE

Parkování

Bude možné na parkovišti přímo před loveckým zámkem Ohrada. Cesta na parkoviště bude značena.

Doklady pro účast psa na výstavě

Průkaz původu psa (platí pro přihlášené), očkovací průkaz nebo pet pas (platí i pro návštěvníky) s platným očkováním proti vzteklině.

Zdravotní vyšetření

Na výstavě bude možné nechat si otestovat vašeho psa. Zdravotní vyšetření budou probíhat v čase od 11:00 – 15:00 hod. v areálu výstavy.

LUXACE PATEL (PL) – MVDr. Pavel Vrzal
VYŠETŘENÍ OČÍ (DOV) – MVDr. Lucie Míková
GENETICKÉ TESTOVÁNÍ (LOA, SCA, PLL, DM, JBD  a mnoho dalších) – laboratoř Genomia

Inzerce v katalogu

celá strana 700 Kč | půl strany 400 Kč | čtvrt strany 300 Kč | použití loga nebo fotky 250 Kč

Ubytování

Yacht Club Bezdrev  – 2km od místa výstavy
Kemp Křivonoska  – 5km od místa výstavy
Hotely na Hluboké – 2km od místa výstavy
Přejít nahoru