14. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA pro plemena Jack Russell teriér & Parson Russell teriér
se zadáním CAJC, CCJ, CAC, CC a Vítěz speciální výstavy

 

konaná 22. července 2023 
v nádvoří loveckého zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou 

_________________________________________________________________________ 

14. Special Club show  JACK RUSSELL TERRIER & PARSON RUSSELL TERRIER

with CAC and CC and Winner of the Special terrier show

 

on 22 July 2023
in the courtyard of the hunting castle Ohrada in Hluboká nad Vltavou 

 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / ENTRY DEADLINES: 

1. uzávěrka 12. 6. 2023, 2. uzávěrka 10. 7. 2023

 

                                           

ROZHODČÍ/JUDGES:

JRT a PRT třída štěňat a dorostu: paní Vladimíra Tichá

JRT: pan Ferdinando Asnaghi

PRT: paní Susanne Kaurek

Změna rozhodčích vyhrazena.

 

PROGRAM  / PROGRAMM:
8.00 – 9.00 Přejímka psů / Entry of dogs
9.15 – 9.30 Zahájení výstavy / Show opening
9.30 – 14.00 Posuzování v kruzích / Judging in rings

od 14.30 Závěrečné soutěže / Final competitions

 

INFORMACE OHLEDNĚ VÝSTAVY / INFORMATION: pjrtshow@gmail.com

Kristýna Hnetilová,GSM: +420 728 743 618, tynka.hnetilova@seznam.cz


Přihlášky zasílejte na adresu/ Address for sending entry form: 

Kristýna Hnetilová, Strýčice 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou

nebo na e-mail: pjrtshow@gmail.com

nebo ON-LINE:

www.dogoffice.cz

 

Propozice ke stpropozice.pdfažení ve formátu pdf zde.

Download proposition in PDF format here.

  

Tituly zadávané pro obě plemena/ Titles and certificates:

CAJC, CCJ, BOJ, CAC, CC, res. CAC, CCV, Vítěz speciální výstavy/Winner of the special show, BOB a BOS
(do kruhu o titul BOB nastupují oba CAJC, Vítěz speciální výstavy pes, Vítěz speciální výstavy fena, oba V1 ze třídy veteránů, oba V1 ze ztřídy čestné. / For the title BOB compete both CAJC, Winner of the special show male, Winner of the Special show female, CCV from both veteran classes and both winner honor classes.)

 

Nejlepší štěně pes plemene 14. Speciální výstavy JRT a PRT 2023/The best male baby of breed of 14. special club show JRT and PRT 2023
(oceněn je pes se známkou velmi nadějný první – VN 1/awarded with very promissing 1 – VP 1)

Nejlepší štěně fena plemene 14. Speciální výstavy JRT a PRT 2023/The best female baby of breed of  14. Special club show JRT and PRT 2023
(oceněna je fenka se známkou velmi nadějná první – VN 1/awarded with very promissing 1 – VP 1)

Nejlepší štěně 14. Speciální výstavy JRT a PRT 2023/The best baby of  14. Special club show JRT and PRT 2023
(do kruhu nastupuje pes a fena z třídy štěňat oceněná známkou VN 1/compete male and female awarded with very promissing 1 – VP 1)

Nejlepší dorost pes plemene 14. Speciální výstavy JRT a PRT 2023/The best male puppy of breed of  14. special club show JRT and PRT 2023
(oceněn je pes se známkou velmi nadějný první – VN 1/awarded with very promissing 1 – VP 1)

Nejlepší dorost fena plemene 14. Speciální výstavy JRT a PRT 2023/The best female puppy of breed of  14. special club show JRT and PRT 2023
(oceněna je fenka se známkou velmi nadějná první – VN 1/awarded with very promissing 1 – VP 1)

Nejlepší dorost 14. Speciální výstavy JRT a PRT 2023/The best puppy of  14. special club show JRT and PRT 2023
(do kruhu nastupuje pes a fena z třídy dorostu oceněná známkou VN 1 /compete male and female awarded with very promissing 1 – VP 1)

Nejlepší mladý jedinec plemene „BOJ“ 14. Speciální výstavy JRT a PRT 2023 / The best junior of breed of 14. special club show JRT and PRT 2023
(do kruhu nastupuje CAJC, CCJ pes a CAJC, CCJ fena / compete CAJC, CCJ male and CAJC, CCJ female)

Vítěz 14. Speciální výstavy JRT a PRT 2023 pes/Winner of  14. special club show JRT and PRT 2023 male
(do kruhu nastupují všechni psi ocenění titulem CAC, CC/compete all male dogs awarded with CAC,CC)

Vítěz 14. Speciální výstavy JRT a PRT 2023 fena/Winner of  14. special club show JRT and PRT 2023 female
(do kruhu nastupují všechny feny ocenění titulem CAC, CC/compete all female dogs awarded with CAC,CC)

Nejlepší veterán plemene „BOV“ 14. Speciální výstavy JRT a PRT 2023/The best of veteran class of  14. special club show JRT and PRT 2023
(do kruhu nastupuje CCV pes a CCV fena/compete VCC male and VCC female from veteran class)

BOB
(do kruhu o titul BOB nastupují oba CAJC, Vítěz spec. výstavy pes, Vítěz spec. výstavy fena, oba V1 ze třídy veteránů a oba V1 ze třídy čestné/compete CCV male, CCV female from veteran class and both winner honour class)

BOS
(do kruhu nastupují účastníci soutěže o BOB opačného pohlaví než je jedinec, který získal BOB/for the title BOB compete both CAJC, Winner of the special show male, Winner of the special show female and CCV from both veteran classes)

 

Soutěže: lze přihlašovat přímo na výstavě před ukončením posuzování

- Dítě a pes (pro děti od 3 – 9 let)

Junior handling I. kategorie (9 let - 13 let) - Soutěžit lze pouze s plemenem posuzovaným na výstavě. 

 Junior handling II. kategorie (13 let - 18 let) - Soutěžit lze pouze s plemenem posuzovaným na výstavě. 

- Nejlepší pár (pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu)

- Soutěž o nejlepšího plemeníka (do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen.

- Nejlepší chovatelská skupina (sestává se z nejméně tří a nejvýše pěti jedinců stejného plemene, bez ohledu na pohlaví, pocházejících od stejného chovatele, ze stejné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

- Nejlepší štěně výstavy 2023 (do kruhu nastupují Nejkrásnější štěně PRT a JRT)

- Nejlepší dorost výstavy 2023 (do kruhu nastupují Nejkrásnější dorost PRT a JRT)

- Nejlepší mladý výstavy 2023 (do kruhu nastupují BOJ PRT a BOJ JRT)

Nejlepší čestný výstavy 2023 (do kruhu nastupují V1 PRT a V1 JRT)

- Nejlepší veterán výstavy 2023 (do kruhu nastupují BOV PRT a BOV JRT)

- Nejlepší BOS výstavy 2023 (do kruhu nastupují BOS PRT a BOS JRT)

- Nejlepší PJRT výstavy 2023 (do kruhu nastupují BOB PRT a BOB JRT)

 

Competitions:

- Child and Dog (entering is possible directly at show before the end of judging)

- Junior handling (9 - 13 years old) 

- Junior handling (13 - 18 years old) 

- Best Couple
- Best Breeder´s Group
- Stud dog competition (sire with his at least five offsprings which were judged at the show.
- Best baby PJRT of the show 2023 (compete Best baby JRT and PRT)
- Best puppy PJRT of the show 2023 (compete Best puppy JRT and PRT)
- Best young dog of the show 2023 (compete BOJ JRT and BOJ PRT)

- Best honour PJRT of the show 2023 (compete ex 1 JRT and ex 1 PRT)
- Best veteran PJRT of the show 2023 (compete BOV JRT and BOV PRT)

- Best BOS of the show 2023 (compete BOS JRT and BOS PRT)
- Best PJRT of the show 2023 (compete BOB JRT and BOB PRT)

 

Třídy:

Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce). Pro zařazení do třídy pracovní je nutno k přihlášce připojit fotokopii certifikátu opravňujícího k zařazení do této třídy (certifikát pro psy loveckých plemen vydává ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1). Pro zařazení do třídy vítězů je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do této třídy (mezinárodní a národní šampión, národní vítěz, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy, světový vítěz, evropský vítěz). Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce přiložte fotokopii celého průkazu původu – platí pro všechny jedince přihlášené na výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata.

Vystavovaní jedinci mohou být přihlašováni pouze do jedné z uvedených tříd.

• štěňat (4 - 6 měsíců)

• dorost (6 - 9 měsíců)

• mladých (9 - 18 měsíců)

• mezitřída (15 - 24 měsíců)

• tř. otevřená ( od 15 měsíců)

• pracovní (od 15 měsíců s platným FCI pracovním certifikátem)

• šampionů (od 15 měsíců s přiznaným šampionátem)

• čestná (pro jedince s titulem CH, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz SV)

• veteránů (od 8 let)

 

Classes:

• Baby 4 - 6 months
• Puppy 6 - 9 months
• Junior 9 - 18 months
• Intermediate 15 - 24 months
• Open 15 months and older
• Working 15 months and older (a copy of international working certificate must be
attached)
• Champion 15 months and older (a copy of championship certificate must be attached)
• Honours with titles Club Winner, CZ National Winner, CH, ICH
• Veteran 8 years and older


Veterinární podmínky:
1. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
2. Psi musí být klinicky zdraví.
3. Upozornění pro majitele štěňat mladších 4 měsíců: pro vstup na výstavu je nutné mít potvrzení očkování vztekliny starší 21 dnů

Veterinary conditions:

All participating specimens must be clinically healthy. The dogs do not need a certificate of clinical health examination any more. Dogs that have not undergone the veterinary check-in control, must not participate at the show. The dogs must have a passport for small animals (EU pet passport) or a vaccination passport containing a record showing that the dog is in immunity against rabbies canina, distemper, parvovirosis and leptospirosis. Dogs coming from EU member states an from third countries must have a valid EU pet passport an must fulfil the conditions laid down by the EU Regulation 998/2003 of 26. 5. 2003. During the show, the owners should take measures ensuring that mutual attacking of animals or juring people is prevented.

 

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán písemně, pouze v průběhu výstavy, současně se složením jistiny ve výši 1400 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Complaints:
Complaints against judge‘s decision is inadmissible. Only formal reasons of breaching the Exhibition Rule or instructions may be contested. A complaint has to be filed in written together with a bail of CZK 1400 during the exhibition only. Unless the protest is found justified the bail will be forfeited for the benefit of the show organizer.

 

 

 

Výstavní poplatky/Entry fees - uzávěrka/till: 12. 6. 2023 

za 1. psa vč. katalogu/First dog (catalogue incl.) 800 Kč / 35 €
za dalšího psa/Second and/or other dogs 700 Kč / 30 €
štěňata/baby 400 Kč / 20 €
dorost a veterán/puppy,veteran 400 Kč / 20 €
čestná/honour class 400 Kč / 20 €
chovatelská skupina/Competitions 400 Kč / 20 €
nejhezčí pár/Competitions 400 Kč / 20 €
soutěž plemeníků/Competitions 400 Kč / 20 €
dítě a pes zdarma, JH I. a II. zdarma/Child and dog, Junior Handling - free

 Baby, Puppy, Veteran - not consider as the first dog.

 

Výstavní poplatky/Entry fees - uzávěrka/till: 10. 7. 2023 

za 1. psa vč. katalogu/First dog (catalogue incl.) 900 Kč / 40 €
za dalšího psa/Second and/or other dogs 800 Kč / 35 €
štěňata/baby 400 Kč / 20 €
dorost a veterán/puppy,veteran 400 Kč / 20 €
čestná/honour class 400 Kč / 20 €
chovatelská skupina/Competitions 400 Kč / 20 €
nejhezčí pár/Competitions 400 Kč / 20 €
soutěž plemeníků/Competitions 400 Kč / 20 €
dítě a pes zdarma, JH I. a II. zdarma/Child and dog, Junior Handling - free

 Baby, Puppy, Veteran - not consider as the first dog.

 


Poplatek uhraďte na č. účtu: 1166150038/3030 a jako variabilní symbol uveďte číslo vygenerované Dogoffice; doklad o provedené platbě zašlete spolu s přihláškou.
Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku nebude přihláška přijata.
Pro zahraniční vystavovatele: majitel účtu: Kristýna Hnetilová,
IBAN: CZ68 3030 0000 0011 6615 0038, SWIFT/BIC: AIRACZPP a adresa pobočky je : Air bank, Evropská 2690/17, 160 00 Praha. 
V případě nekonání výstavy z důvodu vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy. Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem k vrácení výstavního poplatku. Za prvního psa nelze považovat psa z třídy dorostu, veteránů, mimo konkurenci.

Account NO.: IBAN: CZ68 3030 0000 0011 6615 0038, SWIFT/BIC: AIRACZPP

address: Air bank, Evropská 2690/17, 160 00 Praha
account owner: Kristýna Hnetilová 

 

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno e-mailem, proto jej prosím napište čitelně!
Prodej štěňat je na výstavě zakázán.
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Vystavovatel (majitel) souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu, pokud na přihlášce neuvede jinak.

Common regulations:
Complete the application on a typewriter or in block capitals. Illegible application forms will be returned. The organizer accepts no responsibility for wrongly completed applications. Unless a photocopy of Performance Certificate (the examination certificate, not tables and exam confirmation or Championship Certificate for the Champion class) is enclosed the dog will be classified to the open class. A proof of fee payment has to be attached to the application, unless the application will be returned. The fee may be paid at the show in exceptional situations upon agreement with the organizer, as per the 2nd deadline. The postal date on evelope is decisive for distinction between the first and second deadlines. Reclassification or exclusion of dogs after the deadline is not possible. Acceptance of a dog to the show will be confirmed by e-mail 10 days before the show. By application acceptance each exhibitor is subject to all the provisions of the FCI Exhibition Rule and the internal rules. Important note: A photocopy of the pedigree has to be attached to the application – applies to all the dogs admitted to the exhibition.

The exhibition is accessible to males and females of all breeds registered in the books recognized by the FCI that reached the age required for classification no later than on the day of the show. The show organizer does not take responsibility for damages caused by a dog or an exhibitor, or for dog loss or dead. Free running of dogs is not allowed. Biting dogs have to wear muzzles. The Show Committee may reject an application without giving a reason. Hot females, females at advanced gravidity stages, nursing females, individuals with operative or other interventions on exteriors to a detect removals and dogs with cropped ears are excluded from the exhibition. Unless otherwise stated in the instructions, the provisions of the FCI International Exhibition Rule and the CMKU Rules apply. If the show does not take place for any reasons the fees will be used for settlement of the exhibition costs. Sale puppies is forbidden during the show. An exhibitor agrees with publication of his address in the catalogue.


Doklady nutné k účasti na výstavě: Průkaz původu psa, očkovací průkaz.

 

POZOR!

Na výstavě bude od 11:30 do 15:00 hodin posuzovat dědičné oční vady MVDr. Lucie Míková a luxaci patel bude ve stejnou dobu posuzovat MVDr. Pavel Vrzal. Případní zájemci o vyšetření DOV mohou předem zaslat rodokmeny svých psů na email: LUCIE20000@seznam.cz MVDr. Míková si vyplní iniciále do protokolů, které Vám tak bude moci předat rovnou na výstavě. Ti z Vás, kteří rodokmen předem nepošlou, dostanou výsledky vyšetření dodatečně poštou. Výstavy se zúčastní pracovníci genetické laboratoře Genomia, kteří budou odebírat vzorky psů,  na genetická vyšetření. 

 

Ubytování/Accomodation: Zajišťuje si každý účastník sám. 

 

Cesta bude značena. Parkování je zajištěno v bezprostřední blízkosti výstavy.


Inzerce/Advertisement:
Možnosti inzerce v katalogu:
celá strana/full page in catalogue 700 Kč
půl strany/half page in catalogue 400 Kč
čtvrt strany/quarter of page in catalogue 250 Kč
použití loga nebo fotky/using logo or photo 250 KčSpeciální výstava PJRT Special show CZ
info: pjrtshow@gmail.com, www.pjrt-show.cz
© Lucie Skopalová - tvorba www & fotografování